Wybór doświadczonego i kompetentnego trenera to cel, który stawiamy sobie ponad wszystko! Trener to 80% sukcesu szkolenia, a sukces szkolenia, to także Wasz sukces uwieńczony awansem, podniesieniem kwalifikacji oraz podwyżką!

Dlatego też nasi trenerzy to czynni zawodowo specjaliści, pracownicy naukowi, autorzy i współautorzy wielu publikacji oraz książek, praktycy i teoretycy nowoczesnych metod w dziedzinie IT i biznesu oraz wykładowcy Renomowanych Państwowych Uczelni Wyższych!

 

 "Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami."

(Budda Siakjamuni)

 

 

 

KRZYSZTOF TOMKIEWICZ

Magister elektroniki po wydziale automatyki, doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, zawodowy oficer, który w swojej pierwszej pracy dzielił czas między logistykę, technikę i szkolenie. Ma kilkuletnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne - w pracy naukowej zajmował się między innymi teorią niezawodności, diagnostyką techniczną oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Nadal gościnnie wykłada na Politechnice Warszawskiej zarządzanie usługami IT. Doradzał firmom szkoleniowym i doradczym w zakresie rozwoju produktów, marketingu i analizach rynkowych. Członek HDI-Poland, itSMF Polska, PSTP i ProCAX. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współpracując z wydawnictwem IDG Poland organizował konferencje koncentrujące się na wykorzystaniu systemów informatycznych w zarządzaniu, odpowiadając przede wszystkim za ich program merytoryczny. Od wielu lat aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystania narzędzi informatycznych w przemyśle, usługach i administracji. Dostrzegając znaczenie czynników ludzkich w organizacji należy do propagatorów koncepcji i metod zwracających uwagę na postawy, zachowania i kulturę organizacyjną (m.in. SAMM™, ABC of ICT™, Hogan Assessment System™, DIGMA™, Model 5P™).

 

 

JAROSŁAW ŻELIŃSKI

Ekspert niezależny. Analityk biznesowy.

W 1984 ukończył Technikum Górnicze w Chorzowie. W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów komunikacji i łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, współpracownik WAT. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania.

 

RENATA WARCHOŁ-LEWICKA

Radca prawny. Ekspert w dziedzinie umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w branży IT oraz w branży budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów dotyczących wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych oraz umów dotyczących inwestycji budowlanych, a także konsultowaniu rozwiązań w razie sporów powstałych na tle ich wykonywania. Ponadto specjalizuje się w prawie pracy (szczególnie w obszarze umów zawieranych z pracownikami), prawie zamówień publicznych (szczególnie w obszarze reprezentowania uczestników postępowań przy składaniu protestów i odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych) oraz prawie autorskim (szczególnie w obszarze IT) oraz prawnej obsłudze procesów inwestycyjnych (szczególnie w zakresie due diligence oraz opracowywania i negocjowania umów inwestycyjnych). Świadczy usługi również w języku angielskim. Zna język rosyjski na poziomie konwersacyjnym oraz hiszpański i niemiecki na poziomie podstawowym.

 

 

RAFAŁ MRÓWKA

Jest profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z najlepszych programów EMBA w Polsce według rankingu miesięcznika Pespektywy) oraz  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Jest uznanym wykładowcą, m.in. wielokrotnie znajdował się w gronie najlepszych wykładowców SGH w ocenie studentów (ranking TOP10), jest laureatem nagrody dla najlepszych wykładowców programu MBA-SGH. Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Od ponad 20 lat prowadzi także szkolenia związane z rozwijaniem kompetencji autoprezentacyjnych i przygotowaniem wystąpień publicznych. Szkolił w tym zakresie wielu menedżerów, działaczy politycznych i samorządowych.

 

 

KRZYSZTOF PIOTROWSKI

Posiada wieloletnie doświadczenie od programowania poprzez analizowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych. Brał udział w dużych projektach budowy złożonych systemów informatycznych głównie w sektorze finansowym, projektach z zakresu zarządzania środowiskiem IT, jak również organizacji zarządzania usługami IT. Jeden z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia itSMF Polska. Reprezentuje stowarzyszenie w pracach komitetu technicznego PKN w obszarze zarządzania usługami (zakres normy ISO 20000). Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 20000. Współpracuje z APMG w ramach lokalizacji ITIL na język polski. Absolwent Instytutu Automatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

 

BOGDAN BEREZA

Informatyk, psycholog, przewodnik górski. Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, informatykę na Lunds Universitet (Szwecja) oraz psychologię organizacji na University of London. Pracował ponad 20 lat w Szwecji i Niemczech jako między innymi programista, kierownik projektów, wykładowca oraz specjalista do spraw testów i zapewnienia jakości. Prowadził autorskie szkolenia w Polsce, Szwecji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii i Luksemburgu. Występował jako prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach (w Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, USA, Norwegii). Organizował – samodzielnie oraz we współpracy m.in. z IIR, IDG, IREB – konferencje informatyczne oraz międzybranżowe, poświęcone zagadnieniom zapewnienia jakości. Ma między innymi certyfikaty ISEB oraz ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Test Manager, Thomas International, mindfulness The Mind Institute, prowadził akredytowane szkolenia na certyfikaty IREB CPRE, CSDP oraz REQB. Współzałożyciel m.in. szwedzkich organizacji SAST, SSTB oraz SARE, polskiego SJSI, polskiej sieci SPIN, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Jest autorem i tłumaczem książek poświęconych jakości, zarządzaniu, użyteczności oraz inżynierii oprogramowania, oraz autorem kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich, szwedzkich, brytyjskich i niemieckich.

 

 

MARCIN WIZGIRD

Architekt IT z ponad 10 letnim doświadczeniem konsultingowym zdobytym w renomowanych firmach doradczych na zakończonych sukcesem międzynarodowych projektach min. w UK, Niemczech, Szwajcarii czy USA. Specjalizuje się w projektowaniu architektur globalnych systemów business intelligence i hurtowni danych przeznaczonych dla setek użytkowników. Systemy BI zaprojektowane przez Marcina wspierają bardzo skomplikowane procesy biznesowe i umożliwiają analitykę biznesową na olbrzymich wolumenach danych. Oprócz działalności konsultingowej, zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie business intelligence i hurtowni danych oraz rozwojem najlepszych praktyk Architektury IT w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów IT IASA. W obecnym momencie legitymuje się certyfikatami TDWI CBIP(Certfifed Business Intelligence Professional), CDMP (Certified Data Management Professional), TOGAF 9 oraz CITA-F (IASA).

 

JUDYTA SZKUDLAREK-PITAK

Trener biznesu i szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu treningów międzykulturowych, szkoleń z zakresu marketingu i komunikacji interpersonalnej. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w badaniach nad społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości w transformujących się systemach ekonomicznych Azji Południowo-Wschodniej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami. Posiada także certyfikat praktyk NLP. Ma bogate doświadczenie zawodowe, związane z bankowością, marketingiem i HR. Aktualnie pracuje w globalnej instytucji finansowej i odpowiada za kontakty ze szwajcarskimi partnerami. Prywatnie jest mamą 2-letniego synka i uwielbia podróże. Z każdą kolejną wyprawą udowadnia, że podróżowanie z dzieckiem jest przyjemnością i ciekawym wyzwaniem.

Szukaj szkolenia

Newsletter

Kalendarz

Grudzień   2018
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Zadzwoń lub napisz do nas

Dane adresowe

ul. Cybernetyki 4A lok. 174
02-677 Warszawa

 

Dane identyfikacyjne

NIP: 797-192-56-61
REGON: 145926883

Śledź nas na