Trenerzy

Wybór doświadczonego i kompetentnego trenera to cel, który stawiamy sobie ponad wszystko! Trener to 80% sukcesu szkolenia, a sukces szkolenia, to także Wasz sukces uwieńczony awansem, podniesieniem kwalifikacji oraz podwyżką!

Dlatego też nasi trenerzy to czynni zawodowo specjaliści, pracownicy naukowi, autorzy i współautorzy wielu publikacji oraz książek, praktycy i teoretycy nowoczesnych metod w dziedzinie IT i biznesu oraz wykładowcy Renomowanych Państwowych Uczelni Wyższych!

 

 "Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami."

(Budda Siakjamuni)

 

 

 

KRZYSZTOF TOMKIEWICZ

Magister elektroniki po wydziale automatyki, doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, zawodowy oficer, który w swojej pierwszej pracy dzielił czas między logistykę, technikę i szkolenie. Ma kilkuletnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne - w pracy naukowej zajmował się między innymi teorią niezawodności, diagnostyką techniczną oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Nadal gościnnie wykłada na Politechnice Warszawskiej zarządzanie usługami IT. Doradzał firmom szkoleniowym i doradczym w zakresie rozwoju produktów, marketingu i analizach rynkowych. Członek HDI-Poland, itSMF Polska, PSTP i ProCAX. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współpracując z wydawnictwem IDG Poland organizował konferencje koncentrujące się na wykorzystaniu systemów informatycznych w zarządzaniu, odpowiadając przede wszystkim za ich program merytoryczny. Od wielu lat aktywnie promuje wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i wykorzystania narzędzi informatycznych w przemyśle, usługach i administracji. Dostrzegając znaczenie czynników ludzkich w organizacji należy do propagatorów koncepcji i metod zwracających uwagę na postawy, zachowania i kulturę organizacyjną (m.in. SAMM™, ABC of ICT™, Hogan Assessment System™, DIGMA™, Model 5P™).

 

 

JAROSŁAW ŻELIŃSKI

Ekspert niezależny. Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi niezależną działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku współpracownik, wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2008 roku także na Politechnice Warszawskiej. Od 2009 doktorant Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Członek International Institute of Business Analysis. Pomagał między innymi spółkom giełdowym i urzędom centralnym.

 

RENATA WARCHOŁ-LEWICKA

Radca prawny. Ekspert w dziedzinie umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych w branży IT oraz w branży budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów dotyczących wdrożeń i utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych oraz umów dotyczących inwestycji budowlanych, a także konsultowaniu rozwiązań w razie sporów powstałych na tle ich wykonywania. Ponadto specjalizuje się w prawie pracy (szczególnie w obszarze umów zawieranych z pracownikami), prawie zamówień publicznych (szczególnie w obszarze reprezentowania uczestników postępowań przy składaniu protestów i odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych) oraz prawie autorskim (szczególnie w obszarze IT) oraz prawnej obsłudze procesów inwestycyjnych (szczególnie w zakresie due diligence oraz opracowywania i negocjowania umów inwestycyjnych). Świadczy usługi również w języku angielskim. Zna język rosyjski na poziomie konwersacyjnym oraz hiszpański i niemiecki na poziomie podstawowym.

 

 

RAFAŁ MRÓWKA

Dr Rafał Mrówka jest adiunktem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. W SGH Rafał Mrówka jest także kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach. Posiada on ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie zarządzania i marketingu. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji pracowników oraz budowaniem wizerunku organizacji i produktów. Rafał Mrówka posiada wieloletnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu kompleksowymi projektami badawczymi i doradczymi.

 

 

KRZYSZTOF PIOTROWSKI

Posiada wieloletnie doświadczenie od programowania poprzez analizowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych. Brał udział w dużych projektach budowy złożonych systemów informatycznych głównie w sektorze finansowym, projektach z zakresu zarządzania środowiskiem IT, jak również organizacji zarządzania usługami IT. Jeden z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia itSMF Polska. Reprezentuje stowarzyszenie w pracach komitetu technicznego PKN w obszarze zarządzania usługami (zakres normy ISO 20000). Posiada certyfikat audytora wiodącego ISO 20000. Współpracuje z APMG w ramach lokalizacji ITIL na język polski. Absolwent Instytutu Automatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

 

BOGDAN BEREZA

Informatyk, psycholog, przewodnik górski. Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, informatykę na Lunds Universitet (Szwecja) oraz psychologię organizacji na University of London. Pracował ponad 20 lat w Szwecji i Niemczech jako między innymi programista, kierownik projektów, wykładowca oraz specjalista do spraw testów i zapewnienia jakości. Prowadził autorskie szkolenia w Polsce, Szwecji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii i Luksemburgu. Występował jako prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach (w Szwecji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, USA, Norwegii). Organizował – samodzielnie oraz we współpracy m.in. z IIR, IDG, IREB – konferencje informatyczne oraz międzybranżowe, poświęcone zagadnieniom zapewnienia jakości. Ma między innymi certyfikaty ISEB oraz ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Test Manager, Thomas International, mindfulness The Mind Institute, prowadził akredytowane szkolenia na certyfikaty IREB CPRE, CSDP oraz REQB. Współzałożyciel m.in. szwedzkich organizacji SAST, SSTB oraz SARE, polskiego SJSI, polskiej sieci SPIN, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań. Jest autorem i tłumaczem książek poświęconych jakości, zarządzaniu, użyteczności oraz inżynierii oprogramowania, oraz autorem kilkudziesięciu artykułów w pismach polskich, szwedzkich, brytyjskich i niemieckich.

 

 

MARCIN WIZGIRD

Architekt IT z ponad 10 letnim doświadczeniem konsultingowym zdobytym w renomowanych firmach doradczych na zakończonych sukcesem międzynarodowych projektach min. w UK, Niemczech, Szwajcarii czy USA. Specjalizuje się w projektowaniu architektur globalnych systemów business intelligence i hurtowni danych przeznaczonych dla setek użytkowników. Systemy BI zaprojektowane przez Marcina wspierają bardzo skomplikowane procesy biznesowe i umożliwiają analitykę biznesową na olbrzymich wolumenach danych. Oprócz działalności konsultingowej, zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie business intelligence i hurtowni danych oraz rozwojem najlepszych praktyk Architektury IT w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów IT IASA. W obecnym momencie legitymuje się certyfikatami TDWI CBIP(Certfifed Business Intelligence Professional), CDMP (Certified Data Management Professional), TOGAF 9 oraz CITA-F (IASA).

 

JUDYTA SZKUDLAREK-PITAK

Trener biznesu i szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu treningów międzykulturowych, szkoleń z zakresu marketingu i komunikacji interpersonalnej. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w badaniach nad społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości w transformujących się systemach ekonomicznych Azji Południowo-Wschodniej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami. Posiada także certyfikat praktyk NLP. Ma bogate doświadczenie zawodowe, związane z bankowością, marketingiem i HR. Aktualnie pracuje w globalnej instytucji finansowej i odpowiada za kontakty ze szwajcarskimi partnerami. Prywatnie jest mamą 2-letniego synka i uwielbia podróże. Z każdą kolejną wyprawą udowadnia, że podróżowanie z dzieckiem jest przyjemnością i ciekawym wyzwaniem.