Warszawa, 01.10.2018 r.

 

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH DLA UCZESTNIKÓW 

 

1. Szkoleniem jest cykl wykładów z określonego przedmiotu i zakresu, zorganizowane w celu uzupełnienia wykształcenia lub wiadomości z określonej dziedziny. Szkolenia odbywają się w ustalonych terminach i miejscach. Jako Organizator zapewniamy w miejscu szkolenia odpowiednie warunki (sala, miejsca do siedzenia, rzutnik/tv i tablica/flipchart z pisakami), materiały do pisania oraz całodzienny serwis cateringowy zawierający obiad. Pod pojęciem warsztatu, rozumiemy zajęcia praktyczne doskonalące umiejętności z danej dziedziny.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie na wskazanej stronie organizatora, droga elektroniczną (lub poprzez wysłanie wypełnionego formularza na wskazany adres e-mail), wcześniejszej rejestracji uczestnika i rezerwacji miejsca na wskazanym szkoleniu i w określonym terminie. Potwierdzenie dokonania rejestracji jest odsyłane na podany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

3. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w pkt. 2. stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń.  Przedmiotem umowy są zakres, termin i miejsce oraz koszt szkolenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Bezkosztowe odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie do 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy przypadku szkoleń otwartych, a w przypadku szkoleń zamkniętych termin ten wynosi 30 dni. Odstąpienie w późniejszym terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty (100%).

5. Wszelkie terminy, w szczególności terminy szkoleń, muszą być potwierdzane z 7-dniowym wyprzedzeniem przez strony, pod rygorem nieważności takich ustaleń. 

6. Niestawienie się zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia.

7. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów potwierdzają listy obecności.

8. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia o alergiach, nietolerancji pokarmowej bądź preferencjach wegańskich/wegeteriańskich Uczestnika(-ów) szkolenia min. 7 dni przed jego terminem.

9. Maksymalnie na 30 dni przed szkoleniem otrzymacie Państwo fakturę VAT, na podstawie której należy dokonać wpłaty: 26 1950 0001 2006 0238 5561 0002 Idea Bank. Potwierdzenie prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur wystawianych przez eduFuturo Karolina Murawska zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obejmuje również faktury korygujące i duplikaty faktur.

11. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy w materiałach referencyjnych i marketingowych firmy eduFuturo Karolina Murawska, w których eduFuturo Karolina Murawska wymieni Zamawiającego jako swojego klienta.

 

 

 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ DLA TRENERÓW

 

1. Współpraca między Trenerem a firmą eduFuturo Karolina Murawska odbywa się na zasadach dobrej woli obu stron.

2. Celem współpracy jest organizacja szkoleń, do których Organizator otrzymuje wyłączność na czas trwania współpracy.

3. Prowadzący wnosi swoje kompetencje i zasoby w postaci zdolności merytorycznej do opracowania programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. Prowadzący zobowiązuje się wykonać przedmiot porozumienia wyłącznie osobiście.

4. Terminy szkoleń proponuje Organizator i akceptuje Prowadzący.

5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, bez ponoszenia żadnych konsekwencji wobec Prowadzącego. Odwołanie w późniejszym terminie skutkuje zobowiązaniem do zapłaty 50% wartości ustalonego wynagrodzenia.

6. Odwołanie szkolenia z winy Prowadzącego może być spowodowane jedynie „siłą wyższą”. W innym wypadku Prowadzący zapłaci Organizatorowi karę umowną równą wysokości ustalonego wynagrodzenia w celu pokrycia kosztów poniesionych przez uczestników.

7. W razie rezygnacji ze współpracy jednej ze stron, druga strona deklaruje wolę doprowadzenia do przeprowadzenia szkoleń, których terminy opublikowano i rozpoczęto rekrutację, nie wyklucza to wcześniejszej rezygnacji i ustania współpracy za wolą i zgodą obu stron.

 

 

PRYWATNOŚĆ 

1. Wszelkie dane osobiste użytkowników strony podawane są dobrowolnie, rozumiejąc cel ich podawania, jakim jest oczekiwanie kontaktu zwrotnego, zamówienie usługi lub subskrypcja newslettera.

2. O subskrybentach gromadzone są jedynie adres email oraz imię i nazwisko/nazwa.

3. Każdy z użytkowników może złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych, do dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Każdorazowo w treści mailingu, adresat otrzymuje informacje o tym, jak usunąć adres email z bazy eduFuturo Karolina Murawska.

 

Wszelkie uwagi i roszczenia związane z powyższym Regulaminem należy zgłaszać Administratorowi na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Szukaj szkolenia

Newsletter

Kalendarz

Marzec   2020
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Zadzwoń lub napisz do nas

Dane adresowe

ul. Cybernetyki 4A lok. 174
02-677 Warszawa

 

Dane identyfikacyjne

NIP: 797-192-56-61
REGON: 145926883

Śledź nas na