Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Cykl czterech szkoleń: Praktyka Analizy Biznesowej i Projektowania Systemów Obiektowych