Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Techniki analizy i modelowania logiki aplikacji zorientowana na dokumenty/ekrany z użyciem Visual-Paradigm