Event registration invitation

Please enter information in the form below to send invitation to your friends to invite them to register for the event Notacja UML: czytanie dokumentacji zawierającej modele obiektowe