Marketing nieruchomości

Cena: 1590 zł

Miejsce: Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę na temat sposobów promowania nieruchomości w Internecie oraz za pomocą tradycyjnych kanałów sprzedaży (prasa, billboardy), a także poznają tajniki cross promotion w branży nieruchomości. Podczas szkolenia zostanie położony również nacisk na relacje z klientem i sposoby radzenia sobie z klientami trudnymi tak, aby móc przekonać nawet najbardziej wymagającego klienta do zakupu oferowanej nieruchomości.

Czytaj więcej...

Podstawy zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000

Cena: 1200 zł

Miejsce: Warszawa

Wszelkie zorganizowane działanie biznesowe zawiera w sobie znaczną niepewność: nie znamy przyszłych wydarzeń, ani tych, będących zagrożeniami, ani tych, co stanowią dobrą szansę. Wielkie korzyści przynosi umiejętność jak najlepszego radzenia sobie w takich okolicznościach. Wielkość zagrożeń i szans można szacować, można planować i podejmować różne działania zapobiegawcze i zaradcze, kiedy ryzyko już się zmaterializuje.

Czytaj więcej...

Wietnam jako partner biznesowy

Cena: 1650 zł

Miejsce: Warszawa

Wietnam jest jednym z istotnych partnerów biznesowych Polski. Sprzyjały temu na przestrzeni lat podobne doświadczenia polityczne.  Jednakże Polska i Wietnam należą do odmiennych kręgów kulturowych. Sukces współpracy gospodarczej podyktowany jest natomiast wzajemnym zrozumieniem oraz poszanowaniem odmienności. Dlatego jeśli chcesz poznać bliżej swojego wietnamskiego klienta biznesowego to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Czytaj więcej...

Warsztaty menedżersko-przywódcze

Cena: 1370 zł

Miejsce: Warszawa

Termin do ustalenia przy zgłoszeniu minimum 4 osób.

Warsztaty oparte na treningu umiejętności w trakcie interaktywnych ćwiczeń, symulacji, analiz przypadków – typowe ćwiczenia z sesji assessment i development centers dla menedżerów.

Czytaj więcej...

Zarządzanie czasem

Cena: 1190 zł

Miejsce: Warszawa

Termin do ustalenia przy zgłoszeniu minimum 5 osób.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które mają problemy z zarządzaniem swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz czasem grup, którymi kierują. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczność pracy po godzinach, niemożność pełnej realizacji obowiązków, a w rezultacie stres, frustracja, a także straty finansowe.

Czytaj więcej...

Przemawianie publiczne i autoprezentacja

Cena: 1590 zł

Miejsce: Warszawa

Termin do ustalenia przy zgłoszeniu minimum 4 osób.

Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy muszą zabierać głos publicznie oraz dla osób, które mają częsty kontakt z mediami. Podczas wielu interaktywnych ćwiczeń uczestnicy poznają tajniki związane z przemawianiem, przygotowywaniem wystąpienia. Podczas szkolenia uczestnicy zachęcani są do eksperymentów, które pozwolą na wypracowanie własnego stylu prezentacji, który stanie się pozytywnym wyróżnikiem każdego uczestnika.

Czytaj więcej...

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Cena: 1560 zł

Miejsce: Warszawa

Termin do ustalenia przy zgłoszeniu minimum 4 osób.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, szczególnie przy zastosowaniu modelu harwardzkiego.

Czytaj więcej...